< Artykuły

Polacy a przestępstwa

Polacy a przestępstwa
Badanie „Crime + Investigation – obawy Polaków a rzeczywistość” zostało przeprowadzone w lutym 2015 roku na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 15 roku życia (n=1207). Jego celem jest zbadanie poczucia bezpieczeństwa Polaków i ich postaw wobec przestępczości oraz sprawdzenie wpływu mediów, a w szczególności programów kryminalnych na przeciwdziałanie i reagowanie na niebezpieczeństwa obecne w miejscu zamieszkania.
Projekt został zrealizowany przez agencję badawczą PBS na zlecenie kanału kryminalnego CI Polsat.
Patronem medialnym badania jest RMF FM.