Urodził się 25 lipca 1959 r. we wsi Łaski w obwodzie żytomierskim na Ukrainie. Osierocony w młodości przez matkę trafił do sierocińca, podczas gdy jego brat pozostał w domu z ojcem.
Onoprijenko twierdził później, że ta niesprawiedliwość wywołała w nim gniew i że to mniej więcej wtedy zaczął słyszeć głosy w głowie, które kazały mu popełniać straszliwe czyny. Nigdzie nie mógł dłużej zagrzać miejsca, był m.in. marynarzem, uczył się też leśnictwa.