Brytyjskie tabu

23:00
Poniedziałek
Więcej
< Artykuły

Poznaj ekspertów

Dr Keri Nixon
Dr Nixon jest biegłym sądowym z zakresu psychologii, służącym swą wiedzą policji i wymiarowi sprawiedliwości na terenie całego kraju. Od niedawna pracuje na uniwersytecie w Chester,gdzie organizuje specjalny zespół do badań nad przestępczością przy komendzie policji hrabstwa Cheshire.
Wcześniej przez pięć lat Keri pracowała jako naukowiec i psycholog sądowy w Merseyside. Była tam odpowiedzialna za stworzenie „jednostki zarządzania brutalną przestępczością” (VOMU) oraz ocenianie ryzyka wystąpienia przemocy domowej. VOMU to inicjatywa mająca ułatwić policji nadzór nad niebezpiecznymi przestępcami, w przypadku których istnieje duże ryzyko ponownego popełnienia brutalnego przestępstwa. W ramach tego przedsięwzięcia Keri zajmowała się badaniami naukowymi, analizą zachowań przestępczych oraz opracowywaniem metod oceny ryzyka.
We współpracy z policją hrabstwa Merseyside Keri miała również duży udział w programie identyfikacji i oceny przemocy domowej. Podczas pisania doktoratu dzięki stypendium ESRC CASE opracowała zestaw narzędzi do oceny ryzyka, powszechnie używanych dziś przez policję w Merseyside. Praca ta wymagała przeszkolenia funkcjonariuszy pod kątem dostrzegania objawów przemocy domowej oraz w sposobach przesłuchiwania jej sprawców. Dr Keri brała również udział w opracowaniu i ocenie skuteczności krajowego programu przeciwdziałania przemocy wśród młodzieży. Ostatnio prowadzi badania m.in. nad zabójstwami honorowymi, przymusowymi małżeństwami, gwałtami, morderstwami i innymi przestępstwami z użyciem przemocy; w dalszym ciągu zajmuje się też przemocą domową.
Dr Keri prowadziła w różnych środowiskach, m.in. w szpitalu więziennym Ashworth, badania nad przemocą więzienną, przestępstwami seksualnymi, podpaleniami, rasizmem, brutalnymi przestępstwami, kierowaniem policją oraz chuligaństwem stadionowym. Rozmawiała także z więźniami, głównie sprawcami przestępstw seksualnych, zakwalifikowanymi do terapii psychologicznej.
Emma Kenny
Emma Kenny od 16 lat pracuje w wydziale interwencji terapeutycznych.
Wiele lat przepracowała w tzw. złych dzielnicach miast przy projektach mających na celu ograniczenie przestępczości i zacieśnienie więzów społecznych między mieszkańcami.
Emma pracuje z pojedynczymi osobami i całymi rodzinami, ofiarami przemocy, przestępstw, zaburzonych relacji społecznych itp.
Studiowała psychologię, później pracowała jako psychoterapeuta, zdobyła tytuł magistra na Uniwersytecie Manchesterskim i mimo kariery medialnej nadal jest aktywna zawodowo.