Serial jest niezwykłą okazją poznania pracy policjantek z różnych rejonów kraju. Kamery towarzyszą im podczas trudnej i nierzadko niebezpiecznej służby.