Polskie Prywatne Zbrodnie

< Artykuły

Poznaj eksperta

Jan Gołębiowski - jest byłym ekspertem policyjnym od tworzenia profilów psychologicznych przestępców, z którego wiedzy często korzysta policja i sąd.
Wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, jest też autorem wielu książek i artykułów o psychologii kryminalnej.
Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Sądowych.