„Zbrodnie, które wstrząsnęły Anglią” poświęcone są najgłośniejszym zbrodniom w najnowszej historii tego kraju, widzianym oczami osób bezpośrednio nimi dotkniętych. Za pomocą rekonstrukcji, wywiadów i materiałów archiwalnych autorzy programu próbują odtworzyć ostatnie chwile życia ofiar i pokazać jakie zmiany w brytyjskim prawie spowodowała każda z tych zbrodni.